Diagnòstic i tractament dels trastorns severs del desenvolupament

catlanbalaguer seversEn alguns nens la presència de lesions cerebrals per un part distòcic, alteració del codi genètic, processos d’alteració de la mielina … alteren el projecte d'un normal desenvolupament senso-psicomotriu.

En aquests casos és important, a més de diagnosticar la causa de l'alteració, prioritzar les accions terapèutiques. De les possibles intervencions de diferents especialistes, és convenient posar ordre a la intervenció. Cadascun dels diferents professionals, osteópata, fisioterapeuta, acupuntor, logopeda, optòmetra, especialista en estimulació psicoauditiva, psicomotricista, gabinet de reforç, psicòleg … poden aportar els seus coneixements per potenciar el desenvolupament del nen, però solament una visió global d'un metge, que conegui cadascuna de les diferents especialitats, pot decidir que moment és el més adequat per una o una altra intervenció.

En qualsevol d'aquestes patologies és molt important actuar amb precocitat. Esperar a diagnosticar un important retard psicomotor fa que es perdi un temps preciós per ajudar-li a estructurar unes bones bases del desenvolupament.

Les referències temporals de quan un nen ha de subjectar el cap, de quan iniciar el volteig… són orientatives i no ens podem referenciar de forma rígida, però tampoc és convenient esperar mesos per veure si arriba a aconseguir-ho.

Un bon diagnòstic de la situació evolutiva del nen aclareix la conveniència o no d'iniciar una acció terapèutica.

 

PROTOCOLO LEOBIEN

Dr. Jordi Catalán Balaguer    

Carrer Avenir, 8 1º 7ª    

08006 Barcelona    

Tel. 606 08 82 18