PRESENCIAL

 presencial catalanbalaguer

Atenc en la consulta a nens amb problemes en el seu desenvolupament.

Després de l'entrevista amb els pares, per elaborar la història clínica i de l'exploració neurofuncional del nen, lliuro el diagnòstic i el programa terapèutic als pares de forma personal.

 

 

PROTOCOLO LEOBIEN

Dr. Jordi Catalán Balaguer    

Carrer Avenir, 8 1º 7ª    

08006 Barcelona    

Tel. 93 416 14 49
Tel. 606 08 82 18