Dificultats escolars

 catlanbalaguer escolarsQuan un nen té dificultats escolars és necessari fer un diagnòstic.

Abans de dir que és un gandul, no es fixa, no està motivat… cal saber si té alguna alteració funcional que li dificulta el correcte aprenentatge.

L'alteració funcional pot ser:

- neurofuncional: bloqueig o disfunció del Cos Callos, dificultat per resoldre els problemes de matemàtiques, baixa comprensió lectora, lentitud en les funcions automàtiques...

- visual: dolenta visomotricitat, problemes de binocularitat, dificultats d'acomodació, baixos nivells de percepció de la informació (memòria, constància de forma…). Cal sospitar, quan el nen té una mala mecànica lectora, salta o repeteix de línia en llegir, inventa paraules, se li irriten els ulls…

- auditiva: dificultat d'escolta, no interpreta la informació quan està en grup, no està atent a l'aula… Cal sospitar quan és un nen que ha tingut excés de sensibilitat auditiva, de petit tenia por als sorolls, quan parla té un to de veu molt alt, no sap cantar, ha tingut moltes otitis…

- motora: és un nen maldestre, coordina malament els moviments, té molt mala lletra…

- lateral: no està ben organitzada el predomini lateral. Encreuament lateral, esquerrà contrariat…

- de l'atenció: per tenir tendència a la precipitació, estar pensant en altres coses, alteracions en el nivell de la glucosa, mals hàbits…

Un bon diagnòstic a temps permet iniciar un tractament eficaç.

 

 

PROTOCOLO LEOBIEN

Dr. Jordi Catalán Balaguer    

Carrer Avenir, 8 1º 7ª    

08006 Barcelona    

Tel. 93 416 14 49
Tel. 606 08 82 18