Dèficit d'atenció

catlanbalaguer atencioEntenem per Dèficit d'Atenció la incapacitat del Sistema Nerviós Central per focalitzar l'interès de forma mantinguda en un tema concret.

Perquè es pugui aconseguir un aprenentatge escolar eficaç és fonamental que l'activitat cerebral estigui ben organitzada. L'atenció és capital.

Els factors que poden interferir la correcta atenció són múltiples. És fonamental analitzar en cada pacient els elements que poden incidir perquè no s'executi correctament aquesta important funció cerebral. Cal descartar la presència de paràsits intestinals, alteracions metabòliques (glucosa), alteracions funcionals visuals, auditives, desordres laterals... que estiguin interferint la correcta acció cerebral.

Abans de donar medicació simptomàtica cal tractar els elements (biològics, osteopàtics, alimentació, emocionals, educatius…) que interfereixen.L'atenció és una activitat cerebral que s'estructura al llarg de les experiències que el nen té des de les primeres etapes del seu desenvolupament. És per això que considerem que per tractar el Dèficit d'Atenció també s'ha de treballar amb el nen, perquè sàpiga centrar el seu interès en temes concrets, durant períodes de temps cada vegada més llargs.

L'acció terapèutica complementària és fonamental. L'homeopatia, les Flors del Dr. Bach, l'entrenament funcional, l'acció dels educadors... han d'estar presents per aconseguir una bona qualitat d'atenció.

PROTOCOLO LEOBIEN

Dr. Jordi Catalán Balaguer    

Carrer Avenir, 8 1º 7ª    

08006 Barcelona    

Tel. 93 416 14 49
Tel. 606 08 82 18