CONSULTA ON LINE

 online catalanbalaguer

Seguiment de nens que han vingut prèviament a consulta presencial.

Assessoria a professionals (optómetras, pedagogs, psicòlegs, logopedes…), responent a les consultes específiques de casos tractats per ells.

Assessoria a mestres, per ajudar-los a orientar als alumnes amb problemes en l'aprenentatge.

 

PROTOCOLO LEOBIEN

Dr. Jordi Catalán Balaguer    

Carrer Avenir, 8 1º 7ª    

08006 Barcelona    

Tel. 93 416 14 49
Tel. 606 08 82 18