Atenc en la consulta a nens amb problemes en el seu desenvolupament.

Després de l'entrevista amb els pares, per elaborar la història clínica i de l'exploració neurofuncional del nen, lliuro el diagnòstic i el programa terapèutic als pares de forma personal.

 

protocolo leobien