Seguiment de nens que han vingut prèviament a consulta presencial.

Assessoria a professionals (optómetras, pedagogs, psicòlegs, logopedes…), responent a les consultes específiques de casos tractats per ells.

Assessoria a mestres, per ajudar-los a orientar als alumnes amb problemes en l'aprenentatge.

 

protocolo leobien