Diagnòstic i tractament de la lateralitat

catlanbalaguer lateralitatEn el procés evolutiu de l'ésser humà hi ha diverses etapes: Organització homolateral, contralateral, lateral i supralateral.

L'organització lateral ens permet integrar i desenvolupar el llenguatge, els coneixements espai-temporals, els codis culturals (lletres i nombres), el raonament lògic…

Quant millor ordenades estan les funcions de cadascun dels dos hemisferis cerebrals, com més gran sigui la qualitat d'intercanvi d'informació entre ambdues estructures nervioses, millors seran els resultats de l'activitat cerebral.

El correcta predomini d'un costat sobre l'altre, en la motricitat de tot el cos, de la mà, en la cama i en l'arribada de les informacions, ull i oïda; confirma que l'ordre de l'estructura nerviosa és adequada i permet integrar els coneixements culturals amb més facilitat.

Saber si un nen és destre o esquerrà, si presenta encreuament lateral (domini d'una mà i de l'ull contrari), si té lateralitat tardana (encara no està definit en les seves funcions laterals i ha d'iniciar els aprenentatges escolars), si és un nen esquerrà contrariat (tot ho fa amb l'esquerra, menys escriure), destre contrariat (escriu amb l'esquerra i tot la resta ho fa amb la dreta)… és fonamental per diagnosticar la causa de la presència d'alteracions escolars.

PROTOCOLO LEOBIEN

Dr. Jordi Catalán Balaguer    

Carrer Avenir, 8 1º 7ª    

08006 Barcelona    

Tel. 93 416 14 49
Tel. 606 08 82 18